شماره‌های تماس معاونت توسعه کتابخانه‌ها و ترویج کتابخوانی:

02188996880
02188982415
02188951495
02188952382
02188391920
02188391539

داخلی‌های اداره سامانه مدیریت:
پشتیبانی و پاسخگویی به سوالات مربوط به فهرست‌نویسی : 247، 237 و 236
پشتیبانی  و پاسخگویی به سوالات و پیگیری مشکلات مربوط به سامانه مدیریت: 259 و 263