از سوي معاونت اداري و مالي نهاد اعلام شد؛
جمع آوري سوابق فعاليت نيروي انساني انجمني و روستايي تا پايان دي ماه 95
تاریخ انتشار: ١۵ / ١٠ /١٣٩۵

به گزارش روابط عمومي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، در راستاي جمع آوري سوابق فعاليت و همكاري نيروي انساني انجمني و روستايي نهاد در قالب قرارداد ساعتي (انجمني سابق و روستايي) معاونت اداري و مالي نهاد طي ابلاغيه اي از مديران كل استاني خواست مدارك مثبته افراد مشمول، كه همكاري آنها را در اين چارچوب اثبات می کند، تا 30 دي ماه 1395 به اداره كل منابع انساني و پشتيباني نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور  ارسال کنند.


بديهي است با اتمام مدت زمان تعيين شده، مدارك ارسالي قابل بررسي نخواهد بود.

لزوم تطبيق وضع كاركنان استاني با تشكيلات تفصيلي ستاد ادارات كل تا پايان دي ماه تشريح روند رف‌خواني سيستمي در كتابخانه‌هاي عمومي اطلاعيه بيمه تكميلي درمان گروهي منتشر شد جمع آوري سوابق فعاليت نيروي انساني انجمني و روستايي تا پايان دي ماه 95 اطلاع‌رساني برنامه‌هاي کتابخانه‌های عمومي سراسر كشور فراهم شدن امكان پاسخگويي به پرسش‌ها و ابهامات در خصوص تأييد سوابق آموزشي پايان نظرسنجي جشنواره «انتخاب لباس كتابدار» امكان عضويت كتابداران روستايي و انجمني در صندوق پس‌انداز كاركنان نهاد فراهم شد نهم آذر ماه آخرین مهلت برای شرکت کتابداران در طرح انتخاب «لباس كتابدار» يادداشت دبيركل نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور منتشر شد