از سوي معاونت اداري و مالي نهاد اعلام شد؛
جمع آوري سوابق فعاليت نيروي انساني انجمني و روستايي تا پايان دي ماه 95
تاریخ انتشار: ١۵ / ١٠ /١٣٩۵

به گزارش روابط عمومي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور، در راستاي جمع آوري سوابق فعاليت و همكاري نيروي انساني انجمني و روستايي نهاد در قالب قرارداد ساعتي (انجمني سابق و روستايي) معاونت اداري و مالي نهاد طي ابلاغيه اي از مديران كل استاني خواست مدارك مثبته افراد مشمول، كه همكاري آنها را در اين چارچوب اثبات می کند، تا 30 دي ماه 1395 به اداره كل منابع انساني و پشتيباني نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور  ارسال کنند.


بديهي است با اتمام مدت زمان تعيين شده، مدارك ارسالي قابل بررسي نخواهد بود.

فراخوان آثار پژوهشی کارکنان کتابخانه‌های عمومی کشور آغاز طرح «مشارکت کتابداران در تأمین منابع کتابخانه‌های عمومی کشور» نحوه شرکت در آزمون کارگاه «کتابخانه، کودک، تفکر» اعلام شد اطلاع‌رسانی برنامه‌ فعالیت‌ کتابخانه‌های عمومی سراسر کشور رشد 25 درصدی آثار مرتبط با کتابخانه های عمومی نسبت به سال گذشته ابلاغ بخشنامه اجرای رف‌خوانی در کتابخانه‌های عمومی کشور انتشار یادداشت دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای آگاهی از بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌های نهاد به سامانه رفاهی مراجعه شود همایش ملی «مهارت‌های ارتباطی برای کتابداران کتابخانه‌های عمومی» طرح نظر خواهی از کتابداران و اعضای فعال آغاز شد