تازه های کتابخانه

ردپای کلاغ‌ها

 • نویسنده: نعیمه کرداوغلی‌آذر.
 • ناشر: انتشارات حکیم نظامی گنجه‌ای
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; Short stories, Persian -- 20th century

365 کاردستی و نقاشی

 • نویسنده: وات فیونا
 • ناشر: حبیب شهریار محمدی
 • سال نشر: 1387
 • موضوع: ; کاردستی - راهنمای آموزشی نقاشی

زبان تخصصی مدیریت ( ویژه مدیریت اجرایی)

 • نویسنده: ایروانی حسن
 • ناشر: مهر سبحان
 • سال نشر: 1392
 • موضوع: ; زبان تخصصی آزمونها و تمرینها عالی)

اردوگاه عنبر

 • نویسنده: ب‍ا خ‍اطرات‍ی‌ از ح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍لاح‍ی‌، م‍ه‍دی‌ گ‍لاب‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ک‍ه‍ن‌
 • ناشر: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، دف‍ت‍ر ادب‍ی‍ات‌ و ه‍ن‍ر م‍ق‍اوم‍ت‌
 • سال نشر: 1370
 • موضوع: ;ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍لاح‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌ -- خ‍اطرات‌

ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌ و ن‍وزاد ک‍وچ‍ول‍و

 • نویسنده: ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ پ‍ائ‍ول‍ت‌ ب‍ورگ‍ئ‍وی‍س‌، ب‍رن‍دا ک‍لارک‌
 • ناشر: سیمای علم
 • سال نشر: 1380
 • مترجم: مترجم: پ‍ارس‍ا
 • موضوع: ; داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ت‍خ‍ی‍ل‍ی‌

توانمندسازی مدیران مدارس

 • نویسنده: مولفان فرشید آقازاده‌کلیبر، مرتضی اکبری
 • ناشر: انتشارات پژوهش‌های دانشگاه
 • سال نشر: 1395
 • موضوع: ; School management and organization

علوم 9 تیزهوشان (قابل استفاده برای دانش‌آموزان پایه نهم دوره اول متوسطه و داوطلبان...)

 • نویسنده: مولفان علی آل‌محمد... [و دیگران]
 • ناشر: نشر الگو
 • سال نشر: 1396‭‬‬
 • موضوع: ; علوم تجربی -- آزمون‌ها، تمرین‌ها و غیره (متوسطه)

بازرسی تعمیر و نگهداری پلها

 • نویسنده: گردان مهندسی ارتش و نیروی هوایی آمریکا
 • ناشر: سخن گستر
 • سال نشر: 1386
 • موضوع: ; پل سازی نگهداری پل -مقاوم سازی

حسینی باش

 • نویسنده: سیدعلی ابوسعیده‌الموسوی
 • ناشر: موسسه بوستان کتاب
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: مترجم: دلیر, مترجم: شریفی
 • موضوع: ;حسین‌بن علی (ع) امام سوم 4 - 61ق. -- احادیث

ترجمه و راهنمای مبادی العربیه

 • نویسنده: الشرتونی رشید
 • ناشر: اساطیر
 • سال نشر:
 • موضوع: ; زبان عربی -- صرف و نحو -- آموزش برنامه ای زبان عربی -- کتاب های قرائت -- آموزش برنامه ای -زبان عربی -- صرف -- آزمون ها و تمرین ها )عالی ( -زبان عربی -- کتاب های قرائت -- آزمون ها و تمرین ها )عالی (