تازه های کتابخانه

شاهد نابینا

 • نویسنده: آروپ کومار دوتا؛مترجم مهرداد مهدویان
 • ناشر: پیدایش
 • سال نشر: 1388
 • مترجم: مترجم: مهدویان
 • موضوع: ; داستان‌های پلیسی

داس‍ت‍ان‌ه‍ا و رخ‍داده‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ ف‍ران‍س‍ه‌

 • نویسنده: ن‍وی‍س‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ارس‍ل‌ وژرژ اوئ‍ی‍س‍م‍ن‌؛م‍ت‍رج‍م‌ س‍وس‍ن‌ س‍ل‍ی‍م‌زاده‌
 • ناشر: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 • سال نشر: 1381
 • مترجم: مترجم: س‍ل‍ی‍م‌زاده‌
 • موضوع: ; داستان‌های فرانسه -- قرن ۲۰م.

مزد مقاومت

 • نویسنده: به کوشش حسین نصرالله‌زنجانی
 • ناشر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
 • سال نشر: 1387
 • موضوع: ;همدانی حسین ۱۳۲۹ - -- خاطرات

عملیات آبی - خاکی

 • نویسنده: به کوشش رضا قلی‌زاده؛به اهتمام اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان شرقی
 • ناشر: صریر
 • سال نشر: 1391‬
 • مترجم: گردآورنده: قلی‌زاده
 • موضوع: ;نوشاد داود ‏‫1337 - ‏‬ -- خاطرات

تا روز دوم

 • نویسنده: به کوشش محسن حیدریان‌فرد
 • ناشر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
 • سال نشر: 1387
 • موضوع: ;عجم محمدابراهیم ۱۳۲۶ - -- خاطرات

یاس بی‌نشان

 • نویسنده: به کوشش رضا حیاتی؛به اهتمام بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کهگیلویه و بویراحمد
 • ناشر: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس
 • سال نشر: 1388
 • موضوع: ;نجفی عبدالله ‏‫۱۳۴۲ - ۱۳۶۱

سیزده ‌ساله‌ها

 • نویسنده: هادی شیرازی؛کاری از موسسه شهید کاظمی, [ برای] مرکز پژوهش‌های بنیاد فرهنگی شهید شیرازی
 • ناشر: مجد اسلام
 • سال نشر: 1393
 • موضوع: ; ‏‫جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷‏‬ -- شهیدان

تاریخ مستطاب آمریکا

 • نویسنده: نویسنده محمدصادق کوشکی، با همکاری محمد قطرانی، مهدی روحانی؛کاریکاتوریست مازیار بیژنی, به سفارش موسسه فرهنگی خاکریز ایمان و اندیشه
 • ناشر: خیزش نو
 • سال نشر: 1394‬
 • موضوع: ; ایالات متحده -- سیاست و حکومت

فاس، شهر اسلام

 • نویسنده: [نویسنده] تیتوس بورکهارت؛ترجمه مهرداد وحدتی دانشمند
 • ناشر: حکمت, سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران
 • سال نشر: 1389
 • مترجم: مترجم: وح‍دت‍ی‌ دان‍ش‍م‍ن‍د
 • موضوع: ; ‏‫فاس (مراکش)‬ -- سیر و سیاحت

کهربا

 • نویسنده: تهیه و تنظیم هادی علیی
 • ناشر: موسسه مستشهدین وصال
 • سال نشر: 1390
 • موضوع: ;خامنه ای علی رهبر جمهوری اسلامی ایران 1318 - نظریه درباره نهضت عاشورا