تازه های کتابخانه

سه سطحی عمومی (فارسی، عربی، انگلیسی) پایه هشتم(دوره اول متوسطه) - نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر.

 • نویسنده: ؛گزینش‌گران سپهر حسن‌خان‌پور...[و دیگران]
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر: 1395‬
 • موضوع: ; انگلیسی -- ‏‫آزمون‌ها و تمرین‌ها (متوسطه)‬‬

سه سطحی ریاضی دوم دبستان نسبتا دشوار ، دشوار ، دشوارتر

 • نویسنده: مینا سلیمانی، فاطمه میرزایی، لیلا خداوردیان
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: ; ریاضیات -- ‏‫آزمون‌ها و تمرین‌ها (ابتدایی)‬‬‬‏‏‬‬‬

مجموعه دروس پنجم دبستان

 • نویسنده: ؛مولفان هیات مولفان, ویراستاران فریده حیدر قره‌شیران، توحید شکری
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر:
 • مترجم: ویراستار: حیدر قره‌شیران, ویراستار: شکری
 • موضوع: ; آموزش ابتدایی -- آزمون‌ها و تمرین‌ها

ماهی جنگجو (بتا اسپلندنس)

 • نویسنده: تالیف ایمان سوری نژاد، محمدحسین ابراهیمی، محمد نبی عدلو
 • ناشر: دانشگاه هرمزگان
 • سال نشر: 1394
 • مترجم: پدیدآور: ابراهیمی, پدیدآور: نبی عدلو
 • موضوع: ; بتا

سه سطحی عمومی (فارسی، عربی٬ انگلیسی) پایه هفتم (دوره اول متوسطه)- نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر

 • نویسنده: ؛گزینش‌گران سپهر حسن خان پور... [و دیگران]
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر: 1395‬
 • موضوع: ; انگلیسی -- ‏‫راهنمای آموزشی (متوسطه)‬

سه سطحی فارسی دوم دبستان نسبتا دشوار، دشوار، دشوارتر: بر اساس درصد مراجعه در آزمون های استاندارد کانون...

 • نویسنده: مینا سلیمانی
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: ناظر: خداوردیان
 • موضوع: ; فارسی‏ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ابتدایی)

مجموعه دروس چهارم دبستان

 • نویسنده: ؛مولفان هیات مولفان, هماهنگی و نظارت علمی مینا سلیمانی
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر: 1396
 • مترجم: ناظر: سلیمانی
 • موضوع: ; آموزش ابتدایی -- پرسش‌ها و پاسخ‌ها

20 مجموعه سوال عمومی کنکور تجربی و ریاضی

 • نویسنده: ؛هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر: 1399
 • موضوع: ; آموزش متوسطه -- آزمون ها و تمرین ها

8 مجموعه کنکور 98

 • نویسنده: مولفان هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; آموزش متوسطه -- آزمون‌ها و تمرین ها

8 مجموعه کنکور 99 انسانی

 • نویسنده: ؛مولفان هیات مولفان کانون فرهنگی آموزش
 • ناشر: کانون فرهنگی آموزش
 • سال نشر:
 • موضوع: ; آموزش متوسطه -- آزمون ها و تمرین ها