تازه های کتابخانه

تصویر یک ازدواج

 • نویسنده: باک پرل 1973 - 1892,؛نویسنده پرل باک ; مترجم سهیلا خلدی ثابتی )حجازی (
 • ناشر: هرم
 • سال نشر: 1371
 • موضوع:

الهه شرقی

 • نویسنده: روی‍ا خ‍س‍رون‍ج‍دی‌
 • ناشر: یسنا
 • سال نشر: 1381
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14

دست بدهیم، دوستی کنیم

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر مهناز رضایی
 • ناشر: نشر جمال، کتاب‌های سلام
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: رضایی
 • موضوع: ;محمدبن علی (ع) امام نهم 195 - 220ق. -- احادیث

نادانی دشمن ماست

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر مهناز رضایی
 • ناشر: نشر جمال، کتاب‌های سلام
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: رضایی
 • موضوع: ;حسن بن علی (ع) امام یازدهم 232 - 260ق. -- احادیث

طیب

 • نویسنده: ؛گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
 • ناشر: نشر امینان
 • سال نشر: 1392
 • موضوع: ;طی‍ب‌ 1280 - 1342

نگاه با محبت

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر مهناز رضایی
 • ناشر: نشر جمال، کتاب‌های سلام
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: رضایی
 • موضوع: ;محمد (ص)، پیامبر اسلام 53 قبل از هجرت - 11ق. -- احادیث

دانشنامه مبارکه: مبارکه در بستر تاریخی چند هزار ساله

 • نویسنده: نویسنده و پژوهشگر احمدعلی ایرانپورمبارکه؛به سرپرستی غلام محمد طاهری مبارکه, ویراستاران احمدعلی ایرانپورمبارکه، هستی شهابی کیا
 • ناشر: نامه خسروان
 • سال نشر: 1398‭
 • موضوع: ; مبارکه -- دایره المعارف ها

اول کارت را بشناس

 • نویسنده: نویسنده سیدمحمد مهاجرانی؛تصویرگر مهناز رضایی
 • ناشر: نشر جمال، کتاب‌های سلام
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: رضایی
 • موضوع: ;علی بن موسی (ع) امام هشتم 153؟ - 203ق. -- احادیث

قصه‌ی حیوانات در قرآن

 • نویسنده: نویسنده مجید ملامحمدی؛تصویرگر فریدالدین ملایی
 • ناشر: انتشارات باهوش
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ; Animals in the Koran -- Fiction

نیم من بوق

 • نویسنده: علی شجاعی؛تصویرگر علیرضا گلدوزیان
 • ناشر: کتاب نیستان
 • سال نشر: 1390
 • مترجم: تصویر‌گر: گلدوزیان
 • موضوع: ; داستان های فارسی