تازه های کتابخانه

دست خدا بر نقاب

 • نویسنده: تالیف مجید نجف‌پور
 • ناشر: مرکز اسناد انقلاب اسلامی
 • سال نشر: 1396
 • موضوع: ; Iran -- History -- Islamic Republic, 1979 - -- Noje coup d'etat, 1980

تقلب‌کار

 • نویسنده: باربارا پارک؛[تصویرگر دنیس برانکاس], مترجم امیرمهدی حقیقت
 • ناشر: انتشارات ماهی
 • سال نشر: 1394‬
 • مترجم: تصویر‌گر: برانکاس, مترجم: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌
 • موضوع: ; داستان‌های تخیلی

اعجوبه‌ی بی‌دندان

 • نویسنده: نویسنده باربارا پارک؛مترجم امیرمهدی حقیقت, تصویرگر دنیس برانکاس
 • ناشر: انتشارات ماهی
 • سال نشر: 1394‬
 • مترجم: تصویر‌گر: برانکاس, مترجم: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌
 • موضوع: ; داستان‌‌های ماجراجویانه انگلیسی

رئیس ناهار

 • نویسنده: نویسنده باربارا پارک؛تصویرگر دنیس برانکاس, مترجم امیرمهدی حقیقت
 • ناشر: انتشارات ماهی
 • سال نشر: 1393
 • مترجم: تصویر‌گر: برانکاس, مترجم: حقیقت
 • موضوع: ; داستان‌‌های ماجراجویانه انگلیسی

جونی‌بی کلاس اولی (بالاخره!)

 • نویسنده: باربارا پارک؛تصویرگر دنیس برانکاس, مترجم امیرمهدی حقیقت
 • ناشر: انتشارات ماهی
 • سال نشر: 1393
 • مترجم: تصویر‌گر: برانکاس, مترجم: حقیقت
 • موضوع: ; داستان‌‌های ماجراجویانه انگلیسی

جونی بی جونز کاپیتان روزمسابقه می شود

 • نویسنده: پارک باربارا - 1947 م؛نویسنده باربارا پارک مترجم امیرمهدی حقیت
 • ناشر: ماهی
 • سال نشر: 1391
 • موضوع: ; داستانهای تخیلی داستان های ماجراجویانه انگلیسی

‏‫جونی بی جونز جیبش جیک جیک می‌کند‮‬‮‬

 • نویسنده: ‏‫ باربارا پارک‮‬؛‏‫؛ تصویرگر دنیس برانکاس, ‏‫؛ مترجم امیرمهدی حقیقت‮‬.
 • ناشر: ‏‫ انتشارات ماهی‬‮‬
 • سال نشر: ‏‫1396‮‬
 • موضوع: ; Adventure stories, English

جونی بی جونز بوهای مشکوک به دماغش می‌خورد

 • نویسنده: نویسنده باربارا پارک؛تصویرگر دنیس برانکاس, مترجم امیرمهدی حقیقت
 • ناشر: انتشارات ماهی
 • سال نشر: 1393
 • مترجم: تصویر‌گر: برانکاس, مترجم: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌
 • موضوع: ; داستان‌‌های ماجراجویانه انگلیسی

جونی بی جونز مو کوتاه می کند

 • نویسنده: پارک باربارا - 1947 م؛نویسنده باربارا پارک
 • ناشر: ماهی
 • سال نشر: 1388
 • موضوع: ; داستان های ماجراجویانه انگلیسی داستانهای تخیلی

جونی بی جونز عاشق مهمانی است

 • نویسنده: پارک باربارا - 1947 م؛نویسنده باربارا پارک مترجم امیرمهدی حقیقت
 • ناشر: ماهی
 • سال نشر: 1391
 • موضوع: ; داستانهای تخیلی داستانهای ماجراجویانه