تازه های کتابخانه

روشنان پژوهش [پیایند: فصلنامه]

 • سردبیر: آقایاری، خسرو؛
 • ناشر: تهران: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، معاونت پژوهش، 1382-
 • سال نشر:
 • موضوع: ; ادبیات کودکان و نوجوانان -- نشریات ادواری

روشنا

 • سردبیر:
 • ناشر: [تهران]
 • سال نشر: 1396 -
 • موضوع: ; اسلام -- مطالب گونه‌گون -- فرقه ها

ایران [پیایند: روزنامه]

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران
 • سال نشر:
 • موضوع: ; نشریات ادواری فارسی ایران- سیاست و حکومت، 1393- ، نشریات ادواری

خبرنامه فولاد

 • سردبیر:
 • ناشر: اصفهان
 • سال نشر: 1367 -
 • موضوع:

دانشمند [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: ترابی، محمد جواد؛
 • ناشر: ت‍ه‍ران‌: [موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند]، ۱۳۴۲ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; اطلاعات عمومی -- نشریات ادواری

پیمان (فصلنامه)

 • سردبیر:
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع:

کار‌درمانی ایران IJOT [پیایند: فصلنامه]

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران: انتشارات مریم پور‌ زند‌وکیل، ۱۳۸۳ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; کار درمانی -- نشریات ادواری

مهد‌یار [پیایند: روزنامه]

 • سردبیر: نصرتی، اسماعیل؛
 • ناشر: تبریز: [بی‌نا]، ۱۳۹۵ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; علوم سیاسی -- نشریات ادواری

بازار کار

 • سردبیر:
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع: ; عمومی

صف

 • سردبیر:
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع: ; مذهبی سیاسی اجتماعی خبری در زمینه نظامی