تازه های کتابخانه

اعتبار

 • سردبیر: میرحیدری، مهدی؛
 • ناشر: تهران: شرکت رواق روشن مهر، 1393-
 • سال نشر:
 • موضوع: ; اقتصاد -- نشریات ادواری

تجربه [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران: رواق روشن مهر، 1390-
 • سال نشر:
 • موضوع: ; علوم انسانی -- نشریات ادواری

همشهری تندرستی [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: باباوند، احمد؛
 • ناشر: تهران: همشهری، ۱۳۸۹ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; بهداشت همگانی -- نشریات ادواری

جهان کتاب [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر:
 • ناشر: ت‍ه‍ران‌: مؤسسه فرهنگی- هنری جهان کتاب، ۱۳۷۴ -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; کتاب های چاپی- ایران -- نشریات ادواری

اطلاعات حکمت و معرفت [پیایند: فصلنامه]

 • سردبیر: رحمتی، انشاء‌الله؛
 • ناشر: تهران: مؤسسه اطلاعات، 1397-
 • سال نشر:
 • موضوع: ; ادبیات فارسی -- نشریات ادواری

اندیشه پویا [پیایند: ماهنامه]

 • سردبیر: خجسته‌ رحیمی، رضا؛
 • ناشر: تهران: رواق روشن‌مهر (چاپخانه)، 1391-
 • سال نشر:
 • موضوع: ; علوم سیاسی -- نشریات ادواری

کاردرمانی ایران IJOT [پیایند: فصلنامه]

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران: [انتشارات مریم پور‌زند‌وکیل]، 1383 -
 • سال نشر:
 • موضوع: ; کاردرمانی -- نشریات ادواری

پیام زن

 • سردبیر: حسن سیدی؛
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع: ; مذهبی سیاسی اجتماعی

همشهری سینما (پیایند ماهنامه)

 • سردبیر:
 • ناشر: تهران:همشهری
 • سال نشر:
 • موضوع: ; فیلم و سینما

انشا و نویسندگی

 • سردبیر: سید حسین محمدی حسینی نژاد؛
 • ناشر:
 • سال نشر:
 • موضوع: ; آموزشی پژوهشی