صفحه ویژه انتخاب برترین های سال 1400

همکاران و مروجان کتاب و کتابخوانی

پرسشنامه های حاضر، با هدف خوداظهاری شما عزیزان از مجموعه فعالیت های سال گذشته به منظور انتخاب نفرات برتر سال 1400 طراحی شده است. با دقت نظر شما در تکمیل آن ما را در انتخاب صحیح یاری نمایید..

دقت فرمایید پیش از شروع فرآیند اخذ کد رهگیری ضروری است.


نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خود را درخصوص فرآیند انتخاب اینجا وارد نمایید. کارشناسان ما با شما تماس خواهند گرفت.