تازه های کتابخانه

از چیزی نمی ترسیدم

 • نویسنده: قاسم سلیمانی؛ویراستار محمدمهدی باقری
 • ناشر: مکتب حاج قاسم
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: ویراستار: باقری
 • موضوع: ;سلیمانی قاسم ۱۳۳۵-‎۱۳۹۸ -- سرگذشتنامه

سربازنامه

 • نویسنده: سروده افشین اعلا؛تصویرگری محمدحسین صلواتیان
 • ناشر: بنیاد حفظ و نشر آثار سپهبد شهید قاسم سلیمانی، انتشارات مکتب حاج قاسم
 • سال نشر: 1399
 • مترجم: تصویر‌گر: صلواتیان
 • موضوع: ;Soleimani‪ , Qasem -- Poetry

خاطرات موازی

 • نویسنده: نوشته اردوان طاهری؛ویراستار زینب محرابی
 • ناشر: اطلاعات
 • سال نشر: 1398
 • موضوع: ; داستان های فارسی -- قرن 14

به یادت چله نشینم

 • نویسنده: مهدی مطهری
 • ناشر: انتشارات شهید کاظمی
 • سال نشر: 1397
 • موضوع: ;Hosayn ibn Ali , Imam III -- Fiction -- Arba'in

نجات الاغ

 • نویسنده: نویسنده فاطمه دهقان‌نیری؛ویراستار پژمان واسعی, زیر نظر شورای بررسی رمان [انتشارات محراب قلم]
 • ناشر: محراب قلم، کتاب های مهتاب
 • سال نشر: 1400
 • مترجم: ویراستار: واسعی, دبیر: اقبال زاده
 • موضوع: ; داستان‌های فارسی -- قرن 14

آدم‌های معمولی یک طبقه

 • نویسنده: نویسنده مسعود ملک‌یاری؛تصویرگر غزل فتح الهی
 • ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتاب‌های نردبان
 • سال نشر: 1397
 • مترجم: تصویر‌گر: فتح‌الهی
 • موضوع: ; آلودگی -- تاثیر بر محیط زیست

ک‍ع‍ب‍ه‌ و م‍س‍ج‍د ال‍ح‍رام‌ در گ‍ذر ت‍اری‍خ‌

 • نویسنده: ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ح‍م‍دطاه‍ر ک‍ردی‌ م‍ک‍ی‌؛ت‍رج‍م‍ه‌ ه‍ادی‌ ان‍ص‍اری‌
 • ناشر: نشر م‍ش‍ع‍ر
 • سال نشر: 1378
 • مترجم: مترجم: ان‍ص‍اری‌
 • موضوع: ; ح‍ج‌

یوسف وزلیخا

 • نویسنده: مسعود قمی خواجه؛خواجه مسعود قمی
 • ناشر: فردوس
 • سال نشر: 1380
 • موضوع:

فرهنگ زیارت: اهداف، آثار، تاریخچه، مشروعیت، سازندگی و آداب زیارت

 • نویسنده: جواد محدثی.
 • ناشر: نشر مشعر
 • سال نشر: 1390
 • موضوع: ; زیارت و زائران -- آداب و رسوم

خاطرات ریمون آرن

 • نویسنده: نیک گهر عبدالحسین؛ترجمه دکتر عبدالحسین نیک گهر
 • ناشر: محمد علی علمی
 • سال نشر: 1366
 • موضوع: ; ریمون آرن--خود سرگذشتنامه