بروزرسانی 24/ 04/ 97

همکاران و کتابداران ارجمند، فایلهای آموزشی راهنمای رفخوانی شامل فرایند رفخوانی و نرم‌افزار کمکی رفخوانی در لینک‌های زیر قرار داده شده است.

راهنمای فرایند رفخوانی 1397؛ ویرایش 970420،

دریافت فایل


راهنمای نرم‌افزار کمکی رفخوانی؛ ویرایش 970424

دریافت فایل

-------

لینک دانلود نرم‌افزار کمکی رفخوانی (فقط در اختیار کارشناسان فناوری اطلاعات است)