به اطلاع مسئولین محترم کتابخانه‌های عمومی، روسای ادارات شهرستان‌ها و کارشناسان مشارکت‌های استان می‌رساند «سامانه جمع‌آوری اطلاعات کمک‌های اهدایی به کتابخانه‌های عمومی» در نرم‌افزار مدیریت کتابخانه سامان، ذیل منوی مدیریت و تحت عنوان "مدیریت موارد اهدایی" فراهم شده است. مقتضی است اطلاعات موارد اهدایی به کتابخانه‌های عمومی در سامانه مذکور ثبت گردد. ضمناً پس از ورود اطلاعات توسط مسئول کتابخانه در سامانه موردنظر، تایید موارد یاد شده باید توسط کارشناسان امور مشارکت‌ها و همکاری‌های استان انجام شود.

اطلاعیه ها