1-     سوال: آیا باید همه کتابهای کتابخانه را برای ورود اطلاعات شابک آنها، ازمخزن خارج کنم:

پاسخ: خیر، با توجه به تعداد منابع کتابخانه و تعداد نیرو، تعداد محدودی کتاب از منابع کتابخانه در این طرح انتخاب شده‌اند.  

2-    سوال: در خصوص کتاب‌هایی که فاقد شابک هستند یا اطلاعات کتابشناسی آنها با کتابخانه ملی مطابقت ندارد، چه کاری باید انجام دهم؟

پاسخ: این کتاب‌ها را به جایگاه اصلی خود بر اساس رده، در قفسه بازگردانید.

3-   سوال: اگر رده دیویی داخل کتاب با رده دیویی طرح شابک همسان نباشد تکلیف چیست ؟

پاسخ: رده دیویی از فیلدهای اصلی تطبیق کتاب موجود در کتابخانه و بانک اطلاعات کتابشناسی نیست و در این حالت، نیازی به ویرایش رده نیست.

4-   سوال: اگر اطلاعات کتابشناسی مغایرت داشت، چه کار کنیم؟

پاسخ: اگر اطلاعات کتابشناسی کتابی که در دست شما است مغایرت داشت، فقط گزینه اطلاعات کتابشناسی مغایرت دارد را کلیک کنید و به هیچ وجه در سامانه مدیریت، انتقال نسخه به رکورد صحیح را انجام ندهید.

5-    سوال: اگر شابک وارد شده از قبل مربوط به کتابی که در دست ما است نباشد، چه کار کنیم؟

پاسخ: نسبت به وارد کردن شماره شابک صحیح بر اساس اطلاعات صفحه حقوقی کتاب، اقدام کنید.

6-    سوال: اگر در هنگام جستجوی شابک، دو رکورد نمایش داده شد، چه اقدامی انجام دهیم؟

پاسخ: با مطالعه جزئیات رکوردها، رکورد مناسب را انتخاب کنید.

7-    سوال: اگر شماره رده اصلی یا فرعی در سامانه با عطف کتاب متفاوت باشد، آیا باید گزینه اطلاعات کتابشناسی مغایرت دارد انتخاب شود؟

پاسخ: خیر، مغایرت ندارد و صحیح است. فقط اگر عنوان، نویسنده و ناشر یکی نبودند، مغایرت را بزنید. البته اشتباه تایپی هم مغایرت نیست.

8-    سوال: کتاب در دست من فارسی است اما هنگامی که شابک کتاب رو وارد می‌کنم، عنوان لاتین نمایش داده می شود، آیا مغایرت دارد؟

            پاسخ: اگر مطمئن هستید شابک مطابق با شابک کتاب وارد شده است، گزینه «شابک صحیح است اما با نتایج کتابخانه ملی تطابق ندارد» را وارد کنید.

9-   سوال: کتابهایی که مغایرت دارند را در قفسه بچینیم؟

پاسخ: بله. تمامی کتابهایی بعد از ثبت شابک و اتمام دسته مربوطه در قفسه چیده شوند.


اطلاعیه ها