- نمایش خودکار سوابق و کارکردهای فرد متقاضی عضویت در کتابخانه:به محض درج کد ملی فرد متقاضی، کلیه سوابق و کارکردها و جرایم و کتابهای در دست امانت وی قابل رویت خواهد بود. بنابر دستورالعمل، کتابداران می‌توانند از ثبت‌نام افرادی که سابقه نامطلوب دارند ممانعت نمایند.

- گزارش عناوین تکراری در بخش‌ها: در گزارش اصلاح داده‌ها، گزارش جدیدی تحت عنوان "عناوین تکراری در بخش‌ها" قرار گرفته است. کتابداران محترم لازم است نسبت به بررسی گزارش مذکور و انتقال عناوین تکراری به یک بخش واحد اقدام نمایند. تکمیل این فرایند منجر به دقت و صحت بیشتر و بهتر آمارهای منابع موجود در کتابخانه می‌شود. از جمله یکی از دلایل اختلاف بین آمارهای موجودی منابع بر اساس بخش یا آمار زبان به تفکیک بخش، ثبت یک عنوان کتاب در چند بخش متفاوت است. به عبارت دیگر، یک رکورد، در دو یا چند بخش مختلف ثبت نسخه شده و با توجه به اینکه آمار تعداد رکوردهای هر بخش بر اساس کمیت آنها تعریف می شود و هر رکورد نیز معمولا تنها یک زبان تعریف شده دارد، این اختلاف آماری به وجود می‌آید. کتابداران می‌توانند گزارش مذکور را بررسی و نسبت به انتقال هر رکورد تکراری به بخش خود اقدام نمایند.

- گزارش لیستی کارکرد کتابخانه:در قسمت گزارشات آماری،گزارشی تحت عنوان "لیست کارکرد کتابخانه" برای همه کتابداران قابل رویت و استفاده است. با استفاده از گزارش مذکور، می‌توانید وضعیت کارکردهای خود را در همه بخش‌ها ارزیابی و بررسی کنید.

- گزارش محاسباتی حق عضویت: به منظور ارائه گزارش از عملکرد مالی کتابخانه در خصوص حق عضویت اعضاء، گزارشی تحت عنوان "گزارش محاسباتی حق عضویت" در ذیل منوی مالی فراهم شده است. کلیه مسئولین کتابخانه‌ها قادر به دریافت گزارش مذکور هستند.


اطلاعیه ها