- نکته: در برخی از استان‌ها، عضویت سراسری کما فی السابق به شکل استانی انجام می‌شود، در این خصوص مجددا تاکید می‌گردد که خدمات عضویت سراسری شامل همه کتابخانه‌های متصل به سامانه در سراسر کشور می‌شود، و به هیچ وجه محدود به کتابخانه‌های یک استان‌ نیست. بر این اساس کتابداران موظف هستند خدمات عضویت سراسری را مطابق ضوابط و مقررات، به همه اعضایی که نوع عضویت آن‌ها به شکل سراسری است، ارائه دهند.

نکته: امکان عضویت افراد به صورت سراسری، تنها در یک کتابخانه مجاز است. در عین حال، اعضاء می‌توانند در سایر کتابخانه‌ها به صورت "کتابخانه‌ای" عضو شوند و از امکانات اختصاصی هر کتابخانه به صورت محلی بهره‌مند شوند.به این ترتیب، علاوه بر اینکه فرد می‌تواند با عضویت در یک کتابخانه به صورت سراسری، از خدمات سایر کتابخانه‌های متصل به سامان (مطابق دستورالعمل)استفاده کند، می‌تواند به منظور استفاده از خدمات خاص سایر کتابخانه‌ها، به صورت "کتابخانه‌ای" عضو شود.

 

مادّه 1) عضویت سراسری

1-1. با هدف افزایش استفاده از خدمات و فضاهای کتابخانه‏‌های عمومی، کتابداران کتابخانه‏‌های عمومی مجازند به ارائه کننده کارت کتابخانه‏‌های عمومی نهادی دیگر، خدمت ارائه کنند. در چنین مواردی، ارائه‏‌ی خدمت ضمن ارائه کارت عضویت کتابخانه نهادی دیگر صورت گیرد.

 1-2. استفاده از سالن‌‏های مطالعه کتابخانه عمومی دیگر توسط عضو کتابخانه دیگر مجاز نیست.

تبصره 1. ادارات کل استانی می‏‌توانند آن دسته از کتابخانه‏‌های عمومی را که سالن‏‌های آنها پتانسیل پذیرش عضو دیگر کتابخانه‏‌ها را دارد، از اجرای بند 1-2 به صورت دایم یا مقطعی معاف کنند.

1-3. استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‌‏های مشارکتی در صورت توافق ادارات کل استانی و کتابخانه‏‌های مشارکتی قابل انجام است.

1-4. تعداد امانت (موقت و عادی) کاربرانی که از خدمت عضویّت سراسری استفاده می‏کنند، طبق دستورالعمل امانت، در مجموع از کتابخانه مبدأ و کتابخانه‏‌های مقصد، 5 نسخه است.

1-5. معرفی و تبلیغ مزایای استفاده از خدمات عضویّت سراسری به جامعه دانشگاهی و مؤسّسات پژوهشی الزامی است.

1-6. عضو کتابخانه موظّف است کلیّه منابع را از هر کتابخانه‏‌ای که به امانت گرفته است، تا موعد مقرّر به همان کتابخانه تحویل دهد.

1-7. در صورت عدم عودت کتاب در موعد مقرّر به كتابخانه‏‌ای که کتاب از آن امانت گرفته شده است، عضو موظّف است برای هر روز تأخیر، جریمه‏‌ی دیرکرد را به کتابخانه ارائه‏ کننده منبع اطّلاعاتی بپردازد.

1-8. در صورت عدم برگشت کتاب توسط عضو در کتابخانه مبدأ یا کتابخانه‏‌های مقصد، عضو موظّف است عین کتاب را تهیّه کند یا بهای آن را به قیمت روز به کتابخانه ارائه کننده منبع اطّلاعاتی پرداخت نماید و رسید وجه دریافت کند.

1-9. کتابداران کتابخانه‏‌های عمومی مجاز نیستند، منابع اطّلاعاتی دارای تأخیر را در کتابخانه‏‌های مبدأ یا مقصد تمدید کنند.

1-10. کتابداران کتابخانه‏‌های عمومی مجاز نیستند کارت عضویّت سراسری را پس از امانت در کتابخانه نگه دارند. به عبارتی دیگر، امکان استفاده از کارت عضویّت سراسری، در کتابخانه‏‌های دیگر باید همواره برای عضو وجود داشته باشد.

1-11. مدت امانت برای کلیّه دارندگان کارت عضویّت سراسری، دو هفته است.

1-12. مسئول کتابخانه ملزم است نسبت به اطّلاع‌‏رسانی در خصوص کارت عضویّت سراسری و مزایای استفاده از آن در تابلو اعلانات اقدام کند.

1-13. در صورت مفقود شدن کارت عضویّت سراسری، عضو ملزم است مراتب را به کتابخانه صادر کننده اطّلاع دهد و با پرداخت هزینه صدور کارت، کتابداران ملزم به ارائه المثنی هستند.

1-14. پیگیری برگشت کتاب‏های ارسالی با دریافت فهرست تأخیرات از سامانه‏‌ی مدیریّت کتابخانه‏‌های عمومی در كتابخانه‏‌ی امانت دهنده (مبدا یا مقصد) صورت گیرد.

1-15. به منظور جلوگیری از سوء استفاده احتمالی اشخاص، کارت عضویّت سراسری پس از صدور، تنها به فرد متقاضی ارائه شود.

1-16. پيگيري برگشت کتاب‏هاي امانتي بر عهده كتابخانه امانت دهنده است.

1-17. اخذ هزینه عضویت مجزا در کتابخانه‏‌های مقصد، برای ارائه خدمات امانت مجاز نیست.

1-18. تمديد مدرك در كتابخانه امانت دهنده توسط كتابداران كتابخانه امانت دهنده انجام شود.

اطلاعیه ها