به اطلاع کتابداران و همکاران گرامی می‌رساند بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده فی مابین نهاد و سازمان بهزیستی، کارکنان سازمان بهزیستی و افراد تحت پوشش این سازمان، مشمول عضویت رایگان کارت بهاء خواهند بود. لذا به منظور عضویت کارکنان و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، بر اساس راهنمای تصویری ذیل عمل کنید.
اطلاعیه ها