به اطلاع کتابداران و همکاران گرامی می‌رساند بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده فی مابین نهاد کتابخانه های عمومی و سازمان نهضت سواد آموزی،در کتابخانه های تحت پوشش نهاد به شرح ذیل می باشد. لذا به منظور عضویت بر اساس راهنمای تصویری ذیل عمل کنید.

  • عضویت نوسوادان نهضت به صورت رایگان کارت بها؛
  • آموزش دهندگان و کارکنان نهضت و اعضای خانواده به صورت نیم بها؛

اطلاعیه ها