ه اطلاع کتابداران و همکاران گرامی می‌رساند با توجه به اینکه همکاران در هنگام تمدید عضویت در صفحه مدیریت کاربران از دکمه تمدید عضویت استفاده می کردند و با این روش هیچ یک از فیلدهای پروفایل اعضا را چک نمی کردند، فلذا تصمیم برآن شد که این دکمه تمدید حذف و از قسمت ویرایش پروفایل عضو تمدید صورت پذیرد.


اطلاعیه ها