به اطلاع می‌رساند که قابلیت ارسال پیامک اخطار دیرکرد، برای تمامی کتابخانه‌های عمومی متصل به سامان فعال شد. سامانه به صورت خودکار به تمامی اعضایی که از تاریخ بازگشت کتاب‌های امانتی، 7 روز گذشته باشد پیامک اخطار دیرکرد، ارسال می‌کند. توجه داشته باشید برای کتابهایی که تاریخ بازگشت آنها در تاریخ 22 فروردین 1394 بیش از 7 روز تاخیر داشته باشند، پیامک ارسال نشده است.

 
اطلاعیه ها