جدید: 16/ 02/ 94

* راهنمای ارسال درخواست ورود اطلاعات بروزرسانی شده است. برای دانلود راهنما، روی این لینک کلیک کنید.

* اسکن و عکس روی جلد کتابکتابداران محترم لازم است که هنگام ارسال درخواست ورود اطلاعات یک کتاب به فهرست‌نویس ارشد استان، جلد آن را نیز اسکن و ارسال کنند. این امر با هدف توسعه محتوایی داده‌ها، در سامان و سایر سامانه‌های نهاد صورت می‌گیرد.

*جستجو قبل از ارسال درخواست ورود اطلاعات: قبل از ارسال درخواست ورود اطلاعات، کتابدار لازم است ابتدا نسبت به جستجوی اطلاعات کتاب در سیستم اقدام کند و در صورتی که اطلاعات کتابشناختی اثر، یافت نشد، نسبت به ارسال درخواست اقدام نماید. بنابراین، لطفا از ارسال درخواست ورود اطلاعات کتابهای تکراری، اکیدا خودداری کنید.

نکات مهم: در ویرایش جدید کارتال فهرست‌نویسی، تغییرات مهمی در فرایند درخواست کتاب صورت گرفته که به شرح زیر است:

1) در نگارش جدید کارتابل، فرایند درخواست کتاب از مرحله جستجوی فهرستگان آغاز می شود (در نگارش قبلی که منوی ورود اطلاعات برای کتابداران فعال بوده، این منو حذف شده است). به عبارت دیگر، در صورتی که کتابدار، از منوی جستجو، گزینه جستجوی فهرستگان، کتابی را جستجو کند و اطلاعات آن را در سامان نیابد، گزینه درخواست فهرست نویسی فعال خواهد شد. (به راهنمای موجود در انتهای این مطلب مراجعه کنید)

2) امکان ارسال مشخصات کتابهایی که اطلاعات آنها در کتابخانه ملی نیز وجود نداشت و به عبارتی، نیاز به فهرست‌نویسی بنیادی دارند برای کتابدار فرآهم شده است. (به راهنمای موجود در انتهای این مطلب مراجعه کنید)

3) امکان ثبت نسخه با هدف تسهیل در فرایند آن، برای کتابدار فراهم شده است. (به راهنمای موجود در انتهای این مطلب مراجعه کنید)
4) همانطور که اشاره شد، منویورود اطلاعات از دسترسی کتابداران حذف شده، بنابراین برای ارسال درخواست از طریق جستجوی فهرست و برای پیگیری درخواستهای ارسال شده از منوی ایجاد شده در بخش مدیریت اقدام شود.

با توجه به اینکه کارتابل فهرست‌نویسی در سامان در اختیار کتابداران و فهرست‌نویسان ارشد قرار گرفته است، لازم است همکاران موارد زیر را مورد توجه و دقت قرار دهند

قابل کتابداران محترم:

- قبل از ارسال درخواست فهرست‌نویسی، از طریق جستجوی آزاد، جستجوی پیشرفته و جستجوی فهرستگان، نسبت به عدم وجود کتاب در سامان مطمئن شوید.

- سعی کنید ابتدا از طریق جستجوی آزاد (با انتخاب همه استان‌ها، همه شهرها و همه کتابخانه‌ها) و استفاده از کلیدواژه‌های مختلف (عنوان، نویسنده، ناشر، مترجم، ...) نسبت به عدم وجود کتاب در سامان مطمئن گردید.

- بعد از اطمینان از عدم وجود کتاب در سامان، نسبت به جستجوی کتاب از طریق فهرستگان اقدام کنید. توجه کنید لازم است که تصویر و اسکن صفحه جلد کتاب را در این مرحله اسکن کرده و همراه با رکورد یافت شده برای فهرست‌نویس ارشد ارسال کنید. نتایج جستجو بر اساس فهرست موجود در کتابشناسی ملی ایران به شما ارائه می‌شود.

- در قسمت مدیریت درخواست‌ها، وضعیت کتاب را مشاهده می‌کنید. وضعیت کتاب دو حالت دارد:

الف) تایید نشده: اگر کتاب توسط فهرست‌نویس تایید نشده باشد، قطعا آن کتاب تکراری و اطلاعات آن در سامان وجود داشته است. بنابراین، فهرست‌نویس همراه را رد درخواست شما، شماره رکورد کتاب مورد نظر شما را در سامان درج می‌کند و شما با جستجوی آن رکورد، می‌توانید کتاب را پیدا کرده نسبت به ثبت نسخه اقدام کنید.

ب) تایید شده: در صورتی که کتاب توسط فهرست‌نویس تایید شود، نسبت به ورود اطلاعات در سامان اقدام می‌کند و شماره رکورد جدید برای شما نمایش داده می‌شود. با جستجوی آن شماره رکورد، کتاب درخواستی شما که توسط فهرست‌نویس ورود اطلاعات شده را پیدا کنید و نسبت به ثبت نسخه اقدام کنید.

قابل توجه فهرست‌نویسان ارشد:

- قبل از ورود اطلاعات کتاب‌های درخواستی کتابداران، از طریق جستجوی آزاد، جستجوی پیشرفته و جستجوی فهرستگان، نسبت به عدم وجود کتاب در سامان مطمئن شوید.

- سعی کنید ابتدا از طریق جستجوی آزاد (با انتخاب همه استان‌ها، همه شهرها و همه کتابخانه‌ها) و استفاده از کلیدواژه‌های مختلف (عنوان، نویسنده، ناشر، مترجم، ...) نسبت به عدم وجود کتاب در سامان مطمئن گردید.

- وضعیت کتاب‌های درخواستی کتابداران دو حالت دارد:

الف) کتاب در سامان وجود داردبعد از اطمینان از وجود کتاب در سامان،با کلیک بر روی "بررسی"،  جزئیات کتاب را مشاهده کنید (جزئیات مشاهده شده، در اصل اطلاعات کتابشناسی ملی ایران است) روی گزینه "رد درخواست" کلیک کنید و شماره رکوردی که پیدا کردید را در آن درج کنید و روی گزینه "ارسال" کلیک کنید.

ب) کتاب در سامان وجود ندارد: بعد از اطمینان از عدم وجود کتاب، با کلیک بر روی "بررسی"، جزئیات کتاب را مشاهده کنید و با کلیک بر روی گزینه "تایید و افزودن به فهرست" نسبت به ورود اطلاعات کتاب درخواستی اقدام کنید. مواردی که نیاز به ویرایش دارند را ویرایش کنید و در نهایت روی گزینه "ذخیره و بروزرسانی" کلیک کنید. شماره رکورد جدیدی که ایجاد شده، برای کتابدار درخواست کننده ارسال می‌شود و وی نسبت به ثبت نسخه اقدام خواهد کرد.

راهنمای ورود اطلاعات را از طریق این لینک دانلود کنید

اطلاعیه ها