بروزرسانی: 11/ 11/ 94

به منظور ارتقاء فرایند ثبت نشریات و نیز بهبود دقت و صحت در آمارهای موجودی نشریه در کتابخانه و سیستم، تغییراتی در فرایند ثبت نشریه در کاردکس انجام شده است که راهنمای آن به شرح ذیل و فایل ارائه شده، در اختیار همکاران قرار می‌گیرد.

- بنابر دستورالعمل اداره کتابخانه‌های عمومی، از هر نشریه‌ای که کتابخانه دریافت می‌کند، تنها سه شماره آخر آن بایستی در قفسه نشریات قرار بگیرد. سایر شماره‌های قبلی و قدیمی نشریه بایستی به نحو مقتضی (اهدا به اعضاء، سازمان‌ها و ...) از مجموعه کتابخانه خارج شود (کتابخانه‌های مرکزی استان‌ها از این قاعده مستثنی هستند). بر این اساس، در ویرایش جدید کاردکس، امکان حذف یک شماره از مجله مقدور شده است.با کلیک بر روی گزینه «ناموجود»، شماره‌ای که بایستی از قفسه نشریات خارج شود، در سیستم به «وجین فرسوده» تغییر وضعیت داده خواهد شد.

- علاوه بر تغییر در فرایند ثبت نشریه در کاردکس، در فرایند جستحوی نشریه نیز تغییراتی رخ خواهد داد که به محض اعمال اطلاع‌رسانی خواهد شد.

راهنمای جدید ثبت نشریه در کاردکس را از این لینک دریافت نمایید.

اطلاعیه ها